Statenvertaling editie 1977

2019-10-21 15:54

Statenvertaling, editie 1977. De Bijbel staat maar op n Naam, op de Naam van God, die Zich openbaarde. Wat de vertalingen van de Bijbel betreft is soms de naam van een mens aan de Bijbel verbonden. Ik denk aan de Luther Bijbel, de Engelse King James Version.Statenvertaling editie 1977 Er bestaat in Nederland, naast de uitgaven van de Oude Statenvertaling door verschillende uitgevers, waaronder de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die op het behoud van de Oude Statenvertaling gesteld is, ook een Statenvertaling editie 1977. statenvertaling editie 1977

Statenvertaling (editie 1977) Statenvertaling (Jongbloededitie) Statenvertaling 1637; Vorstermanbijbel ( ) Willibrordvertaling (editie 2012) Aantekeningen Groot Nieuws Bijbel Aantekeningen Jongerenbijbel Aantekeningen NBV Studiebijbel Aantekeningen Studiebijbel in Perspectief Dwarsverwijzingen Toelichting NBVrevisie

Op deze site staat een greep uit hun werk, gelinkt aan een bijbelpassage. Want waar gaan die schilderijen eigenlijk over? De tekst komt uit de Statenvertaling, of Statenbijbel, de eerste Nederlandse bijbel die rechtstreeks uit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald. Hier staat de volledige tekst online, inclusief kanttekeningen en apocriefen. (Waarom zoeken in SV 1977? ) Zoektermstatenvertaling editie 1977 Gepubliceerd op: 6 april 1978 Meer informatie; De Statenvertaling (editie 1977) In het blad Kerknieuws troffen we het volgende vraaggesprek met ds. W. L. Tukker n. a. v. de zo juist verschenen editie van de Staten vertaling.

Statenvertaling1977 In 1977 verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap een versie van de Statenvertaling waarin vooral de spelling was gemoderniseerd. Zij was verzorgd door een commissie onder leiding van ds. C. A. Tukker (vandaar ook wel de Tukkervertaling genoemd). statenvertaling editie 1977 In 1762 verscheen voor het eerst een gemoderniseerde editie, waarin taal en spelling waren bijgewerkt. De Statenvertaling werd meteen de gezaghebbende vertaling van het Nederlands protestantisme, en bleef dat totdat in de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uitkwam. P050B DU This is the authorized Bible for use in Christian Science church services in Dutch and the Bible used for scriptural quotations in the Dutch translation of Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy. This Bible is no longer available from The Zitting in de kommissie hadden mensen uit de drie grootste kerkelijke gemeenschappen waar men aan de statenvertaling gehecht is: de Geref. bond in de Ned. De Herziene Statenvertaling Is de Herziene Statenvertaling (HSV) nog wel een Statenvertaling? De HSV is niet alleen een spellingsherziening, waarin tevens moeilijke woorden vervangen zijn, maar de HSV morrelt aan de letterlijke overzetting van Gods Woord.

Rating: 4.69 / Views: 821